Důležité kontakty

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie

a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402

LSPP Děčín - v areálu nemocnice Děčín, vila u horní vrátnice, tel.: 412 510 555,

                        provoz : pondělí - pátek   17.00 -  20.00 hod.

                                       sobota, neděle, svátky  9.00 - 18.00 hod.

                                       MIMO TUTO DOBU vás ošetří na ambulanci dětského oddělení

Záchranná služba/dispečink     155 /nepřetržitě, stavy ohrožení života