Ceník

  Aplikace náušnic včetně místního znecitlivění EMLA krémem    

  300,- Kč

  Vyplnění pojistné události

  200,- Kč

  Potvrzení zdravotní způsobilosti na řidičské oprávnění

  350,- Kč

  Aplikace státem nehrazené- dobrovolné  očkovací látky 

   (klíšťová encefalitida, žloutenka typu A, plané neštovice)

  100,- Kč

  Potvrzení přihlášky na střední nebo vysokou školu:

   - 1.přihláška

   - každá další

 

  150,- Kč

    50,- Kč

  Potvrzení zdravotního stavu pro přijetí do mateřské školy

  150,- Kč

  - v případě více přihlášek každá další

    50,- Kč

  Potvrzení zdravotního stavu pro sportovní oddíl

  100,- Kč

  Potvrzení zdravotního stavu na letní tábor, lyžařský výcvik

  100,- Kč

  Potvrzení zdravotního stavu na brigádu

  100,- Kč

  Vystavení zdravotního průkazu pro potravinářství

  150,- Kč

  Duplikát očkovacího průkazu

  100,- Kč