Informace o nás

 

Lékařka:  MUDr. Eva Klabanová

  • Narozena 18.9.1972, studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, promoce roku 1999.
  • 1999 - 2011 dětské oddělení nemocnice Děčín, stáž na novorozeneckém oddělení
    vč. péče o patologické novorozence MN UL.
  • Od ledna 2012 praktický lékař pro děti a dorost, ordinace převzata po MUDr. Márii Trefné.
  • Vdaná, dvě děti.

Sestřička: Světlana Švecová